Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Виховна робота

Система виховної роботи

Становлення української державності, інтерпраця у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив Кременчуцького ліцею-інтернату №21 "Старт" спортивного профілю  є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

 

Виховна робота ліцею-інтернату організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я", "Молодь Полтавщини", Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання". При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради. 

При організації виховної роботи в  ліцеї-інтернаті ми керувалися принципами:

·         педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

·         цілісності та системності;

·         природовідповідності;

·         опори у вихованні на дитячий колектив;

·         забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

·         зв'язку виховання з життям;

·         єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

·         єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

·         єдності зусиль школи, сім'ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

В сучасних умовах колектив ліцею-інтернату підійшов до розуміння того, що лише особистісно-орієнтоване виховання дітей може задовольнити вимоги суспільства. Тому метою виховання є розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему особистісно-орієнтованої освіти; реалізація концепції збереження фізичного й психічного здоров'я дітей в умовах здійснення освітнього процесу; формування в дітей розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємось на загальнолюдські цінності, такі як людина, сім'я, Батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.