Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Порядок зарахування до 10 класу

Порядок зарахування до 10 класу ліцею-інтернату №21

 

1. Зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.

2. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.

Для зарахування заяви подаються до 15 червня включно.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється в ліцеї-інтернаті №21 та на його веб-сайті.

3. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі ліцею-інтернату №21 з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

4. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс (основні вступні випробування) проводиться впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку).

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

5. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 класах, що проводяться на загальних.

У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

6. Порядок вступу до ліцею-інтернату №21 та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі та на його веб-сайті.

7. Конкурс є публічним заходом і проводиться з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

8. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів.

Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу.

Перелік питань, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, схвалюються педагогічною радою ліцею-інтернату №21 та затверджуються його керівником.

9.Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

10. Конкурсні випробування проводяться з української мови (тестування) та фізкультури(захист творчих робіт – навчальні нормативи).

11. Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників проводяться в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

12. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

13. Результати письмового випробування оголошуютьсяне пізніше ніж через три робочих дні після його проведення;  результати захисту творчих робіт (навчальні нормативи) – у  день проведення випробування.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу.

14. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, у якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

15.  Директор ліцею-інтернату №21 зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.