Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Як готуватись до ЗНО

     Спочатку підготуйте місце для занять: при­беріть зі столу зайві речі, зручно розташуйте не­обхідні підручники, посібники, зошити, папір, олівці. Можна ввести в інтер'єр кімнати жовтий і фіолетовий кольори, оскільки вони підвищують інтелектуальну активність. Для цього буває до­статньо якоїсь картинки в цих тонах.

   Складіть план занять. Плануючи кожен день підготовки, необхідно чітко визначити, що саме сьогодні вивчатимете. Не взагалі: «Трохи поза­ймаюся»,— а які саме розділи і теми.

   Почніть зі складнішого, з того розділу, який знаєте найгірше. Але якщо вам важко «розгой­датися», можна почати з того матеріалу, який найбільш цікавий і приємний. Можливо, посту­пово увійдете до робочого ритму, і справа піде.

Чергуйте заняття і відпочинок, скажімо, 40 хвилин занять, потім 10 хвилин — перерви. Можна у цей час помити посуд, полити квіти, зро­бити зарядку, прийняти душ.

Не треба прагнути до того, аби прочитати і запа­м'ятати напам'ять увесь підручник. Корисно структурувати матеріал, складати плани, схеми, причо­му бажано їх записувати. Плани корисні і тому, що за ними легко повторити якийсь матеріал.

 

Як запам'ятовувати матеріал?

    Психологи вста­новили, що наша оперативна пам'ять за одночас­ного сприйняття здатна утримати і потім відтво­рити в середньому лише сім об'єктів. Тому мате­ріал краще розбити на смислові частини, бажано, аби їх було не більше семи. Смислові частини матеріалу необхідно укрупнювати й узагальню­вати, виражати головну думку однією фразою.

Не слід квапитися, за будь-яку ціну запам'я­товувати складний текст, не розібравшись у його внутрішніх зв'язках, не зрозумівши міркувань автора. Серед другорядного-потрібно виявити най­головніше.

   Використовуйте асоціації. Метод локальної прив'язки полягає у побудові для ряду, який ви намагаєтесь запам'ятати, об'єктів іншого ряду — опорного, з добре знайомих або легких для ви­вчення пунктів. Таким опорним рядом може бути послідовність кімнат у вашій квартирі, будинків на вашій вулиці тощо. Людина спочатку заучує опорний ряд, а потім використовує його елемен­ти, аби зіставити з ними елементи заучуваного ряду. Отже, якщо в матеріалі мало внутрішніх зв'язків — озирніться довкола. Уявіть обстановку, в якій ви вивчали матеріал, і ви пригадаєте його, адже отримані одночасно враження запускають механізм згадування.

 

Як повторювати?

   Перекажіть текст своїми сло­вами, і ви легше його запам'ятаєте, аніж про­сто прочитавши багато разів, — адже це ак­тивна розумова праця. Загалом будь-яка ана­літична робота з текстом дозволяє краще його запам'ятати. Це може бути перекомпонування матеріалу, знаходження парадоксальних фор­мулювань для нього, залучення контрастного фону або матеріалу тощо.

   Конспектування. Виявляється, текст можна сильно скоротити, представивши його у вигляді схеми — «зірки», «дерева», «дужки» тощо. При цьому сприйняття та якість запам'ятовування значно покращуються через образність запису.

Таким чином, вам необхідно розбити великий текст не більш, ніж на 7 частин, пов'язати ці час­тини між собою, виділити опори (слова і думки, що стоять за ними) і завчити їх. У системі заучування матеріалу важливу роль відіграє повторення.

 

МЕТОД ПОВТОРЕННЯ І. КОРСАКОВА

           1. Необхідно повторювати інформацію протягом 20 секунд одразу після ЇЇ сприймання (імена, теле­фони, дати), оскільки найбільша втрата інформації припадає на перші стадії запам'ятовування, на­ступні за сприйняттям.

            2. Інтервали часу між повтореннями можна, якщо треба, подовжувати. Припустимо, якщо на підготовку ви маєте 1днів, а матеріал вимагає не мен­ше п'яти повторень, то роботу краще організувати так:

 • 1-й день — двічі;

 • 2-й день—1 раз;

 • 3-й день — без повторень;

 • 4-й день — 1 раз;

 • 5-й день — без повторень;

 • 6-й день — без повторень;

 • 7-й день — 1 раз.

         3. Кількість" повторень треба визначати з деяким за­пасом. Слід дотримуватися-простого правила: число повторень має бути таким, аби протягом необ­хідного проміжку часу інформація не забувалася.

         Якщо ви хочете запам'ятати інформацію лише, на декілька днів, то після її сприйняття рекомендує­мо повторити матеріал спочатку за 15-20 хвилин, потім — за 8-9 годин і ще раз — за 24 години.

        4. Там, де доцільно, застосовуйте комплексний на­вчальний метод. Значну кількість інформації мож­на запам'ятовувати за допомогою часткового на­вчального методу, під час якого ви повторюєте         речення за реченням, віршований рядок за ряд­ком. Проте за часткового навчального методу інформацію подрібнюють і виривають із свого контексту, що ускладнює запам'ятовування і приводить до збільшення числа повторень. Нато­мість за комплексного навчального методу всю інформацію, наприклад текст, запам'ятовують ціл­ком, а потім як одне ціле повторюють. Взаємозв'язки між окремими частинами сприйма­ють швидше і ґрунтовніше, а обов'язкове число І повторень скорочується. Тому там, де це можливо, використовуйте комплексний навчальний метод, І Під час роботи з великим за обсягом матеріалом важко добре запам'ятати текст як одне ціле. У такому разі розбийте текст на розділи, об'єднані од­нією темою. За першого відтворення повторюйте І вже засвоєну частину і вивчайте другу. За друго­го — повторюйте перші частини і вивчайте наступну ТОЩО.

        5. Найраціональнішим і тому найпоширенішим методом запам'ятовування інформації є повторне перечитування: читайте текст, аж поки запам'ятаєте  його.

        6. Повторне читання виявиться набагато ефективнішим, якщо міститиме елементи активного повто­рення,    переказу. Ми пропонуємо метод читання,  що дозволяє засвоїти і запам'ятати доволі склад­ний матеріал (наприклад, якийсь курс) лише за чотири повторення. За першими буквами чотирьох рівнів цього методу назвемо його ОУОД (основні думки, уважне читання, огляд, доведення). Виконуйте якомога більше різних опублікованих тестів із якогось предмета. ЦІ тренування ознайомлять зі структурою тестових завдань.

         Тренуйтеся із секундоміром у руках., фіксуйте час виконання тестів. Готуючись до іспитів, ніколи не думайте, що не впораєтеся із завданням, а навпаки, подумки малюйте собі картину тріумфу. Залиште один день перед іспитом на те, аби знову повторити все, ще раз зупинитися на складних питаннях

 

ЯК ПСИХОЛОГІЧНО ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ІСПИТІВ

   Для того, щоб у кризовій ситуації не втрачати голови, необхідно не ставити перед собою надзав­дань і надмети. Не варто чекати, доки ситуація стане катастрофічною. Починайте готуватися до іспитів заздалегідь, помалу, частинами, спокійно.

Якщо дуже важко зібратися із силами і з думка­ми, спробуйте запам'ятати спочатку найлегше, а потім переходьте до вивчення складного матеріалу.

Щодня виконуйте вправи на зняття напружен­ня, втоми, на розслаблення.

►► Як уникнути хвилювань
 1. Запишіть на аркуші паперу те, що вас непо­коїть. Покладіть його під подушку або в шух­ляду столу на сім днів. Доти, можливо, про­блема вирішиться сама собою або її вже розв'яжете ви.

 2. Запитайте себе: «Чи допомагає хвилювання впоратися із ситуацією?» Коли ви зрозуміє­те, що ні, придумайте щось, що справді могло б зарадити.

 3. Якщо ви можете порадитися з батьками, зро­біть це. Попросіть їх підтримати вас. Якщо ви не можете поговорити з батьками, знайдіть ін­шого дорослого, якому ви довіряєте, і погово­ріть із ним або нею. Удвох ви, напевно, при­думаєте розумний план, як впоратися з вашим хвилюванням.

 4. Пам'ятайте: занепокоєння — це емоція, а не метод розв'язання проблем.

 5. Якщо ваші переживання стали нав'язливими, зверніться до шкільного психолога.

►► Що робити, якщо втомилися очі?

Виконайте дві будь-які вправи:

 • погляньте по черзі вгору-вниз (25 с), ліворуч-праворуч (15 с);
 • напишіть очима своє ім'я, по батькові, пріз­вище;
 • фіксуйте погляд то на віддаленому предметі (20 с), то на аркуші паперу перед собою (20 с);
 • намалюйте очима квадрат, трикутник — спо­чатку за годинниковою стрілкою, потім нав­паки.
►► Як легше запам'ятовувати?
 • Не завжди що більший обсяг матеріалу, то важче його запам'ятати. Великий уривок ви­вчати корисніше, ніж короткий вислів.
 • Запам'ятати легше те, що розумієш розподілене заучування краще від концентрованого.
 • Учіть з перервами, не все підряд, кра­ще помалу, ніж все одразу.
 • Більше часу витрачайте на повторення по пам'яті. Це ефективніше за просте багаторазо­ве читання.
 • Якщо працюєте із двома матеріалами — ве­ликим і меншим — розумно починати з біль­шого.

 

ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТІВ

Поради абітурієнтам

 • Насамперед має сенс обладнати місце для за­нять.     
 • Починаючи підготовку до іспитів, варто скласти план. Для початку добре визначити, хто ви — «сова» або «жайворонок», і залежно від цього максимально завантажувати ранкові або, навпаки, вечірні години.
 • Складаючи план щоденної підготовки, необ­хідно чітко визначити, що саме сьогодні будете вчити, які саме розділи якого саме предмета.
 • Обов'язково слід чергувати роботу і відпо­чинок.
 •  Добре починати на свіжу голову, з найважчого, із того розділу, який знаєте гірше за. інші. Але якщо трапляється так, що «немає настрою», тоді варто почати навпаки, з того, що знаєте найкраще, з матеріалу, який вам найбільш ці­кавий.        
 •   Готуючись до іспиту, не слід намагатися про­читати і запам'ятати дослівно весь підручник. Корисно повторювати матеріал за окремими пи­таннями. Прочитавши питання, спочатку зга­дайте та обов'язково коротко запишіть усе, що ви знаєте з цього питання, потім перевірте себе за підручником. Перевірте правильність дат, основних фактів. Після цього уважно, повіль­но прочитайте підручник, конспект, виділяючи головні думки,— це опорні пункти відповіді.
 • Наприкінці кожного дня підготовки варто пе­ревірити, як ви засвоїли матеріал: знову корот­ко запишіть плани всіх питань, які були про­роблені цього дня.
 • Під час підготовки до іспитів корисно питан­ня подавати у вигляді плану, схеми на папері. Коли ви записуєте план або схему відповіді, ви розглядаєте матеріал з позиції людини, яка пе­редає свої знання іншим, тобто робите те саме, що необхідно робити, відповідаючи в класі або на іспиті. Схеми та плани є корисними ще й тому, що їх можна використати під час ко­роткого повторення питання.
 • Відповіді на найскладніші питання розповідайте рідним, друзям — будь-кому, хто захоче слуха­ти, робіть це так, ніби відповідаєте на іспитах.
 • Перед усним іспитом добре спробувати відпо­віді на найбільш складні питання розповісти перед дзеркалом, звертаючи увагу на позу, жести, вираз обличчя.
 • Намагайтеся не завчити, а зрозуміти матеріал. Обов'язково розв'язуйте задачі, розбирайте ре­чення, слова.
 • Готуючись до іспиту, ніколи не думайте про невдачу, це руйнує вас. Обов'язково «про­грайте» подумки ситуацію іспиту, уявляючи в усіх деталях обстановку, комісію, свою від­повідь.