Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Охорона праці

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

в Кременчуцькому ліцеї – інтернаті №21

"СТАРТ"  спортивного профілю Кременчуцької міської ради

          Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітньо-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітньо-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р.

           Відповідно до вимог нормативних документів у ліцеї-інтернаті розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

            Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

            Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту року.

            Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею-інтернату. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

            На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та вихованців, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями та вихованцями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні ліцею-інтернату розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Ліцей-інтернат забезпечений вогнегасниками,які перевіряються та заправляються. На кожному поверсі розміщені плани евакуації на випадок пожежі.

 У вересні та травні місяці кожного року проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації.

            Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією та профспілковою організацією ліцею-інтернату.

            Робота педагогічного колективу та працівників закладу освіти з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації ліцею-інтернату. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

            Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що у закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В ліцеї-інтернаті розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів та вихованців, проведена відповідна робота з учителями та вихователями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.