Кременчуцький ліцей-інтернат № 21 "СТАРТ" спортивного профілю Кременчуцької міської ради Полтавської області

 ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Наголошуй правильно слова

А

Алфáвίт

апóстрóф

арáхіс

 

Б

барвíнковий

бáтьківський

бáтьківщина

Батьківщúна

 

В

веземó

видáння

вимóва

вúпадок

вирáзний

вíльха

вíрші

 

Г

горобúна

гуртóжиток

 

Д

дефíс

джерелó

джерéльце

добýток

докумéнт

дóнька

допізнá

дочкá

дрóва

 

Ж

жáдібний

живóпис

житлó

 

З

завдáння

запитáння

 

Є

Євáнгеліє

 

К

каталóг

квіткóвий

кіломéтр

котрúй (Котрá година?)

 

Л

лíкарський (від слова лікар )

лікáрський (від слова ліки)

літóпис

 

М

мáбýть

мерéжа

 

Н

ненáвисть

новúй

новинá

 

О

одинáдцять

озéрцé

ознáка

óлень

 

П

перехіднúй

пізнáння

пóдруга

пóмúлка

Полтáвщина

прúятель

 

Р

рáзом

рúнковий

рукóпис

 

С

сантимéтр

серéдина

старúй

стрибáти

стóляр

спúна

 

Т

тáкóж

тонкúй

 

У

урочúстий

ýсмішка

 

Ф

факсúміле

фартýх

фарфóр

флюорогрáфія

 

Х

хýтро

 

Ц

цемéнт

 

Ч

черговúй

читáння

чотирнáдцять

 

Ш

шелéснути

шофéр

 

Щ

щавéль

 

Я

ялúнкóвий