Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької міської ради Полтавської області

   

Методична робота

 

Положення про методичну раду

Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів

Полтавської обласної ради

 

Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті І – ІІІ ступенів.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально - виховної, методичної роботи, а також Статутом школи.

 

Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення навчальний заклад:

 • координація діяльності методичних об’єднань Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І – ІІІ ступенів, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробка основних напрямів методичної роботи ;
 • формування мети й завдань методичної служби ;
 • організація консультації співробітників щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • участь в атестації педпрацівників Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослід-ними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
 • впровадження до навчального процесу сучасних навчально – методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

 

Основні напрямки діяльності методичної ради:

 • аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;
 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання завдань, покладених на навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;
 • розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;
 • організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;
 • розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання ;
 • взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, такі між учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів;

 

Організація роботи ради

До складу ради входять керівники МО,заступники директора.

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи й затверджується на засіданні педагогічної ради.

Періодичність засідань ради —2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

 

Права методичної ради

Методична рада має право:

 • підготовлювати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищеннякваліфікаційного розряду;
 •  висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;
 • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;
 • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

 

Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи відповідно до планів методичної роботи й внутрішньо шкільного контролю.